retorn social

de la Crida per Granollers-CUP


Més informació

El retorn social


La Crida per Granollers-CUP a l'Ajuntament

Empenyent per la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, els drets humans i LGTBI, la solidaritat internacional, la llengua, la cultura, popular, la pau i la independència dels Països Catalans

Codi ètic

Els fons procedeixen d'ingressos públics obtinguts de l'Ajuntament de Granollers com a grup municipal. El retorn és resultat del nostre compromís de donar a la iniciativa social el 30% d'aquests ingressos, ja que els considerem excessius

Empenyent projectes

L'objectiu del retorn social que proposem és donar suport a iniciativa i projectes que fomentin la participació, l'empoderament, la transformació social, i la construcció d'una xarxa comunitària entre entitats i persones

Obert a la participació

Aquest retorn social està obert a la participació d'entitats, associacions, col·lectius i plataformes sense ànim de lucre que desenvolupin l'activitat a Granollers, a la comarca o que la seva tasca generi efectes sobre la ciutat de Granollers

Calendari


Fins al 03/03/2019

Presentació de candidatures

Termini tancat

Del 01/03/2019 al 20/03/2019

Deliberació sobre els projectes seleccionats

20/03/2019

Publicació i resolució del concurs

Del 01/02/2019 al 31/12/2019

Execució dels projectes

Què cal presentar?


Dades de l'entitat

 • Nom de l'entitat
 • CIF
 • Domicili social
 • Correu electrònic de contacte
 • Telèfon de contacte
 • Persona de contacte
 • Logotip de l'entitat

 • Objectius i breu història de l'entitat

Dades del projecte

 • Nom del projecte
 • Web del projecte (opcional)
 • Observacions i situacions especials que s'especifiquen a les bases
 • Imatge gràfica del projecte o logotip

  (opcional)

Carta de presentacióPressupost del projecteDocument del projecte

Fitxa resum del projecte

Descripció del projecte amb els objectius principals que es volen aconseguir. Descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics). Calendari de desenvolupament del projecte