Informes del Grup Municipal

Una nova pròrroga d'un pla municipal. Ara el Pla de Joventut

Des de la Crida-CUP hem denunciat que el Govern faci tard altre cop. No hi ha hagut cap pla, des que som presents a l'Ajuntament que s'hagi actualitzat sense pròrroga prèvia del pla caducat.

Hem denunciat que la Taula Jove de seguiment del Pla, que d'acord amb el Pla prorrogat com a mínim un cop l’any no s'hagi convocat mai, així com hem denunciat també que encara quedin algunes de les accions del pla caducat pendents de desenvolupar.

Hem criticat que hagin externalitzat l'elaboració del diagnòstic per al nou Pla de Joventut, deixant-ho en mans de la Fundació Pere Tarrés, ja que considerem que hagués estat molt més enriquidor donar tota la confiança i tot el protagonisme per a la redacció del Pla a les persones que treballen des de l'àrea de joventut i al propi jovent de la ciutat.

Més informes del ple de gener de 2018