Informes del Grup Municipal

El govern ajorna i eludeix la seva responsabilitat davant dels plans d'emergència municipals sense actualitzar

El Ple és el màxim òrgan de poder de l'Ajuntament. És l'espai públic de debat i participació del grups municipals i per tant és l'espai per excel·lència on fer propostes, peticions i demandes al Govern de la ciutat. Per aquest motiu vam presentar una moció reclamant l'actualització dels plans d'emergències de la ciutat.

L'anunci de l'Alcalde Mayoral a la portaveu del nostre grup, afirmant haver encarregat un informe a la persona responsable dels plans, ha facilitat aplaçar aquest debat fins al proper Ple, o bé eludir-lo en el cas que el Govern assumeixi la seva responsabilitat i procedeixi a la redacció dels plans que manquen i a la revisió i actualització dels plans caducats.

El fet que no estiguin actualitzats ni revisats, com pertocaria, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (PBEM), el Pla Especial Municipal (PEM) per emergències en el Mercat del Dijous, el Pla d'Actuació Municipal (PAM) d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT), ni el PAM d'emergències per nevades (NEUCAT), i que els plans d'emergències sísmiques (SISMICAT) i radiològiques (RADCAT) restin encara pendents d'aprovació i homologació, posa en risc la població de la ciutat davant de possibles eventualitats.

És per aquest motiu que hem reclamat a l'Ajuntament que actualitzi, revisi i dugui a aprovació del Ple, en el termini més breu possible, aquests plans.

 

Més informes sobre el ple municipal del maig de 2017