Urbanisme i territori

Recuperarem el model de ciutat compacta i cohesionada amb una reformulació de les figures urbanístiques, que permetrà menys segregació social i una ciutat a mida de totes les persones, no al serveis d'interessos d'especuladors ni interessos de poder. Preservarem el nostre entorn més immediat per dignificar i protegir espais com Palou

 • Apostar per un model de ciutat compacta i evitar la “taca d'oli”, en especial cap a la zona sud (Palou, la Bòbila Serra de Ponent...)

  • Impulsar moratòries i modificació del POUM per evitar nous creixements urbans i d'infraestructures viàries (PDU del Circuit, reserva de sòl de la C-35 i la C-17...)

  • Potenciar la diversitat urbana i de proximitat dins de la ciutat

  • Declarar la protecció oficial del corredor biològic entre la Serra de Ponent i la de Llevant. Potenciar un corredor verd de la Riera de Carbonell (Lledoner), la Terra Alta i la Font Verda/La Torreta.

 • Instar a la Generalitat a la declaració oficial del corredor biològic que connecta la Serra de Ponent, la Serralada Litoral i la Vall del Tenes per protegir encara més espais com el Pla de Palou, els boscos de Can Català, Palou Sud i la serra de Llevant.

 • Eliminar a tota la ciutat les places dures existents o en projecte i substituir-les per jardins.

 • Potenciar de la jardineria a edificis públics i privats (teulades, etc.) i sobretot fauna autòctona.

 • Apostar per un model de ciutat compacta i evitar la “taca d'oli”, en especial cap a la zona sud (Palou, la Bòbila Serra de Ponent...). Revocar els grans projectes previstos que van en aquesta línia, en especial al sector la Bòbila, al sector de Torre Pinós-Bellavista i a la serra de Ponent (Polígon 135, Terra Alta...).

 • Potenciar, sempre que es pugui, la rehabilitació d'espais per davant de l'obra nova, ja sigui en la promoció municipal com privada.

 • Acabar amb els convenis urbanístics que responen a interessos privats i no a una visió pública del territori.

 • En cas de revisar-se en els propers 4 anys el POUM, incloure com a paràmetres centrals:

  • Participació de la ciutadania de manera activa en tot el procés de revisió: informació exhaustiva i accessible i participació des del primer dia

  • Correcta diagnosi prèvia: pla i estudi de sostenibilitat ambiental; el mercat del sòl i la situació del sòl no urbanitzable, els catàlegs de patrimoni i béns a protegir, el catàleg dels recursos naturals, l’estudi de mobilitat i dels serveis urbans (abastament d’aigua, residus i sanejament…)

 • Derogar els planejaments que pretenen tirar endavant projectes amb plusvàlues urbanístiques. Per exemple pagar la cobertura del ferrocarril amb l'especulació urbana a la zona del carrer Tetuan o a la zona de la Bòbila

 • Dissenyar i impulsar polítiques urbanístiques de desfronterització, permeabilitat i accessibilitat dels barris per eliminar les barreres que els separen.

 • Incloure criteris d'urbanisme feminista per a la planificació i el disseny urbanístic. Implementació de plans urbanístics amb perspectiva de gènere i fer una anàlisi de gènere de l’urbanisme per generar espais que promoguin la igualtat.

 • Incorporar criteris de racionalitat per a la gestió d'un sòl industrial sostenible com a suport per a la recuperació econòmica i l'ocupació.

 • Derogar el projecte actual de reforma de la plaça Barangé i apostar per reaprofitar els edificis actuals per a habitatge social.

 • Promoure el desmantellament de l'estació de mercaderies perilloses del centre de la ciutat.


Altres qüestions relacionades estan recollides a apartats com habitatge, mobilitat, agroecologia, indústria, comerç o equipaments i serveis.


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori