Residus

Tendirem al Residu Zero, és a dir, a deixar-ne de produir! Ho farem amb diferents accions i amb la tendència més efectiva que funciona a la resta d'Europa. Mentrestant recuperarem per a la població un dels serveis més costosos actualment per l'ajuntament: el servei de recollida de residus i neteja viària, actualment en mans de Florentino Pérez i l'Ibex35

  • Municipalitzar el servei de recollida d'escombraries i neteja viària, actualment en mans de l'Ibex35, i subrogar a la plantilla a l'actual Servei Municipal de Serveis.

  • Establir un Pla Local Residu Zero, amb participació dels diferents agents socials, polítics i econòmics, que concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero dins del proper mandat i que garanteixi la transparència i participació pública al llarg de l'aplicació del Pla. Obligatorietat de fer prevaldre la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels materials, abans que la incineració i l’ús dels abocadors.

  • Implementar a Granollers el model de recollida Porta a Porta (PaP) com la forma més ràpida i efectiva d'incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva. L’objectiu ha de ser passar de la mitjana actual del 30% de recollida selectiva a assolir el 70% intentant arribar a nivells del 90%. Implantació a Granollers de manera progressiva prenent com a exemple els models de Florència o Iruña.

  • Promoure alternatives de reducció de residus, donant suport i promovent la venda a granel, la reutilització de les ampolles (SDDR), l’ús de carmanyoles i fomentar més la utilització del carro de la compra per estalviar bosses de plàstic.

  • Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes facilitant l’accés d’empreses d’economia social, cooperativa i ecològica als productes reutilitzables com roba, electrodomèstics i altres béns de consum.

  • Avançar en l'aplicació d'una fiscalitat ambiental incentivadora per a la millora de la prevenció i la recollida selectiva de residus.

  • Implementar taxes de residus que integrin Sistemes de Pagament per Generació on qui més paga és qui més residus produeix, tant pel que fa a residus domèstics com comercials, ponderant el seu preu, seguint criteris de tarificació social.

  • Implantar un sistema de carnet per punts tant per a les qüestions de generació de residus com per a la contaminació (vinculada per exemple a les propostes de mobilitat).


Trobaràs altres accions encaminades al decreixement i a avançar cap a una altra gestió dels serveis a energia.


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori