Oci i lleure

Les oportunitats d'oci i lleure han de partir de principis democràtics i socialitzadors, no mercantilistes ni alienants ni individualistes. Reformularem el concepte de temps lliure al municipi perquè ningú se senti aliè a la seva ciutat, en especial el jovent. Establirem mecanismes per fomentar, sense tuteles ni paternalismes, que les persones joves puguin autoorganitzar-se i gestionar la seva forma de passar el temps lluny dels interessos del mercat o de lògiques mercantilistes

  • Revertir la privatització de l’espai públic i repensar els diferents espais d’oci gestionats i pensats des dels adults, fet que exclou el jovent de decidir quines són les diferents opcions d’oci en les quals vol participar.

  • Revertir el plantejament d'un model d’oci desarrelat, que promogui el consumisme, el sexisme i l’individualisme, sovint basat en la drogodependència que fomenta l’alienació per tal de fer més suportable la precarietat del jovent. Impuls de processos de reapropiació de la producció cultural i dels espais públics i incloure el jovent amb veu pròpia en aquest procés.

  • Establir condicions que possibilitin sense traves la creació d’espais autogestionats, principalment per col·lectius de joves, com a punt de trobada i de lleure, per organitzar-hi activitats. L’autogestió permet als joves fugir de l’alienació en l’oci i poder potenciar els vincles i la cooperació tot compartint espais

  • Donar suport obert a la col·lectivització, autogestió, iniciatives individuals i col·lectives, i associacionisme sense ànim de lucre i/o de plantejament comunitari, i als equipaments i serveis públics no externalitzats, per a l’avenç d’una economia democràtica, social i solidària en detriment del pes i domini de les indústries i de la mercantilització cultural.

  • Democratitzar l’oci i socialitzar els espais públics per definir d’una manera consensuada i amb la corresponsabilització de l’administració i la societat civil el conjunt d’elements necessaris per promoure correctament la cultura.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori