Mobilitat

Perquè ens hi va la salut i la de les genercions futures, volem aconseguir reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat a un 20% en 4 anys i arribar al 2030 al 50%, tant en mobilitat interna com externa. Convertirem sense embuts els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic el centre del model de mobilitat tant de Granollers com del Vallès Oriental

 • Establir Àrees d’Emissions Zero entorn de les escoles i l'Hospital General de Granollers que garanteixin la reducció de l’exposició a contaminants atmosfèrics dels col·lectius en poblacions més vulnerables.

 • Instar les altres administracions a arribar a acords per:

  • Eliminar el peatge de La Roca del Vallès

  • Crear un accés directe entre la part nord de la C-352 (tram Cardedeu-La Roca) i l'autopista alliberada A7

  • Traslladar l'estació de mercaderies de Granollers Centre

  • Traspassar al municipi el tram central de la Ronda Sud per convertir-ho en una via urbana.

  • Reformar l'estació d'autobusos de la Generalitat per permetre millors accessos i andanes “de pas” en els dos sentits en comptes de terminals.

  • Desdoblament total de la línia de Vic i ampliació de freqüència de la R3

  • Incrementar la freqüència dels autobusos nocturns a la ciutat i a la comarca, que a sobre s'ha vist reduïda en els últims anys.

  • Ampliació dels horaris de Rodalies més enllà de la mitjanit.

  • Increment de freqüències de la R2 al tram Granollers Centre / Sant Celoni, la R3 Granollers-Canovelles i Vic i de la R8 (en especial aquesta els caps de setmana).

  • Ampliació de l'estació de Granollers Centre per dimensionar-la a l'alt volum de passatgers actual.

  • Avançar realment en la línia Ferroviària Orbital Sabadell-Granollers-Mataró

 • Implantar un nou sistema nodal a la ciutat que permeti la intermodalitat de manera que es faciliti la tria de mobilitat en bicicleta i en transport públic en el cas de la mobilitat de persones i la transferència logística en el cas de mercaderies i permeti reduir l'ús del cotxe dins de la ciutat i, en alguns casos, eliminar-lo.

  • Dissenyar i declarar la xarxa nodal integrada i potenciar els intercanviadors en aquests nodes (estacions, aparcaments de bicicleta i vehicles, aparcaments dissuasius, etc.)

  • Desplegar i dignificar la xarxa ciclable prevista a tota la conurbació (inclosos els polígons) i als municipis limítrofs (Parets, Montmeló, La Roca, Cardedeu, Eurovelo6...)

  • Redefinir la xarxa de busos i integrar-la a la xarxa nodal. Sistemes llançadora entre nodes i aparcaments dissuasius.

  • Implementar sistemes dissuasius per evitar el trànsit dins del casc urbà i de certs zones dels barris (vianalització dels barris).

  • Limitar el trànsit a vies com l'eix Sant Esteve, Passeig de la Muntanya, Roger de Flor o Francesc Ribas/Ramon Llull.

  • Establir nodes de transferència logística als diferents accessos de la ciutat (polígons Jordi Camp, Palou Nord, Estació Granollers-Canovelles, Estació Les Franqueses-Granollers Nord, Ramassar) i també a la conurbació (Llerona, Canovelles). Aquests nodes permetrien el traspàs de mercaderies des de vehicles habituals de transport (que tindrien limitada l'accés al nucli urbà) a serveis de distribució autoritzats a circular pel nucli urbà. Elaborar un sistema per garantir també l'arribada dels paradistes dels mercats setmanals.

  • Implementar sistemes de distribució urbana, amb la autorització només de determinats vehicles segons emissions, tipologia de la càrrega, ruta a seguir, etc. prioritzant vehicles com els tricicles elèctrics.

  • Integrar i fomentar l'ús de la bicicleta, amb les aportacions de Granollers Pedala:

   • Elaborar el Pla Estratègic de la Bicicleta, amb planificació, dotació econòmica, i transversalitat sectorial (mobilitat, educació, salut, obres i projectes, comunicació...)

   • Establir na xarxa pedalable que connecti tots els barris, centres educatius, equipaments, estacions de transport interurbà i polígons i connectada amb els municipis de la conurbació (Canovelles, Les Franqueses, la Roca)

   • Implementar connexions pedalables interurbanes amb tots els municipis veïns (a més de Canovelles i Les Franqueses; La Roca, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliça de Vall, Lliçà d’Amunt)

   • Establir una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes (residencials, al carrer, a centres educatius, equipaments, en estacions de transport interurbà).

   • Afavorir l’ús combinat de bicicleta i tren – bus interurbà com a opció de mobilitat interurbana, amb aparcaments segurs a les estacions i flotes de bicis d’última milla. Els aparcaments han de ser recintes tancats i coberts amb control d’accés, amb capacitat d’almenys un 3% del volum de passatgers de l’estació, ampliables a un 6%.

   • Implementar un programa formatiu sobre circulació urbana amb bicicleta a tots els centres educatius de Primària i Secundària de la ciutat.

   • Dur a terme campanyes de foment de l’ús de la bicicleta com a opció de mobilitat.

   • Dissenyar programes de cessió de bicicletes a empreses, incentius fiscals per a empreses que realitzin plans de desplaçament d’empresa, programes d’acompanyament a persones per anar a la feina empreses.

   • Implementar un sistema de distribució urbana de mercaderies amb tricicles elèctrics que permeti suprimir un 20% dels vehicles motoritzats que actualment hi operen.

   • Promoure el desplegament de rutes de cicloturisme que puguin passar pel municipi, com l’Eurovelo8 en cas que passi pel prelitoral.

   • Reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat a un 20% en els propers 4 anys de legislatura (reducció 50% a 2030), tant en mobilitat interna com externa.

   • Reduir l’espai destinat al cotxe. Reducció dels carrils de circulació i de les places d’aparcament en un 20%, prioritzant els aparcaments perifèrics en comptes dels aparcaments cèntrics.

   • Desplegar un nou marc de prioritats per tal que en tots els carrers de més de 9m de secció de la xarxa pedalable una franja d’aparcament o un carril de circulació es destini a un carril bici segregat.

   • Reduir un 20% el volum de vehicles de transport de mercaderies que operen al nucli urbà per no invertir en noves infraestructures per al vehicle privat motoritzat ni ampliar infraestructures existents.

   • Restringir l’accés de vehicles privats motoritzats a les proximitats dels centres educatius, especialment en les hores d’entrada i sortida. Revertir la permissivitat actual d’aturada davant dels centres educatius a les hores d’entrada i sortida.

   • Fomentar les gestions i informacions telemàtiques de la OAC que permetin reduir desplaçaments presencials, garantint primer per a aquesta pràctica la sobirania tecnològica de la població.

 • Reduir l’accés de vehicles privats motoritzats a les proximitats dels centres educatius, especialment en les hores d’entrada i sortida.

  • Relacionat amb l’equitat educativa: prioritzar l’escolarització amb criteris de proximitat als centres escolars, per tal de reduir els desplaçaments escolars en vehicle privat.

  • Implantar a tota la ciutat de camins escolars segurs

  • Revertir la permissivitat actual d’aturada davant dels centres educatius a les hores d’entrada i sortida.

  • Establir Àrees d’Emissions Zero entorn de les escoles

  • Implementar programes de formació viària a les escoles des de l'òptica del vianant i el ciclista i no pas del conductor, sobretot en el que respecta a les “pràctiques finals”

 • Fomentar la mobilitat a peu

  • Ampliar la vianalització i la plataforma única als barris i generalització a tota la ciutat de zones de circulació a 20 km/h.

  • Establir Àrees d’Emissions Zero entorn de les escoles i l'hospital que garanteixin la reducció de l’exposició a contaminants atmosfèrics dels col·lectius en poblacions més vulnerables.

  • Establir mètodes per, a més de reduir el trànsit, reduir la perillositat per als vianants i ciclistes a artèries com el passeig de la Muntanya, Roger de Flor i Francesc Ribas.

  • Aplicar paràmetres d’accessibilitat universal o Disseny per a Tothom, tant en l’entorn urbà, com en l’habitatge i el transport, per tal de fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat.

  • Establir programes de promoció de la mobilitat a peu

  • Modificar i redefinir la senyalèctica urbana per fer-la pensada de manera global per la mobilitat a peu.

 • Fomentar la mobilitat amb transport públic

  • Implementar a les línies de bus urbà el mecanisme de sol·licitud de parades intermèdies per a viatgeres (matinades, vespres i nits) per reduir el màxim possible els punts de l’espai públic que són percebuts com a insegurs per a les dones.

  • Aconseguir un transport públic totalment accessible per tal que tothom, i també les persones amb diversitat funcional, puguin desplaçar-se de forma segura i autònoma.

  • Aconseguir amb la Generalitat recuperar la gestió i titularitat pública de la xarxa de transport públic municipal de la conurbació. A gran escala sigui amb acord amb la Generalitat (i amb la mancomunitat de la conurbació) o, si la Generalitat s'hi oposa, parcialment evitant que les línies que no surtin del municipi de Granollers siguin atorgades a cap empresa privada, gestionant-se aquestes directament des del Servei Municipal de Mobilitat.

  • Abordar la viabilitat de la cobertura del la línia de Portbou des de l'òptica d'incrementar l'ús del ferrocarril a la ciutat alhora que es connecta millor la Font Verda:

   • Eliminar l'estratègia de finançar el cobriment amb operacions urbanístiques/immobiliàries especulatives.

   • Comparativa de pressupost entre la cobertura de la via actual amb mètode calaix (cobriment parcial) i el de rebaixa/tunelació sota les vies actuals (cobriment total)

 • Exercir un pol de força davant l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la Generalitat i l’Estat per tal d’assolir millores en el transport interurbà:

  • Permetre la recuperació de la gestió i control públics total de les línies d'autobusos que surtin del municipi lluny dels interessos privats de grans corporacions com Sagalés. Això inclouria tots els serveis actuals Transgran que ara operen també a Canovelles, les Franqueses i la Roca i que la Generalitat obliga a concessionar a Sagalés.

  • Revisar el model tarifari integrat i de les bonificacions. Establir uns preus més justos i populars que tinguin en compte la renda dels usuaris

  • Evitar la progressiva entrada d’interessos privats encarnats per exemple per Abertis (La Caixa) en la seva aposta per la T-Mobilitat.

  • Incrementar la freqüència dels autobusos nocturns a la ciutat i a la comarca, que a sobre s'ha vist reduïda en els últims anys.

  • Ampliar els horaris de Rodalies més enllà de la mitjanit.

  • Incrementar les freqüències de la R2 al tram Granollers Centre / Sant Celoni, la R3 Granollers-Canovelles i Vic i de la R8 (en especial aquesta els caps de setmana).

  • Ampliar l'estació de Granollers Centre per dimensionar-la a l'alt volum de passatgers actual. Incorporar un nou accés addicional a les andanes de l'estació més a nord.

 • Aconseguir que l'administració competent reformi i ampliï l'estació de Rodalies de Granollers Centre per adaptar-la a la realitat actual (força saturada) i futura d'afluència d'usuaris amb diverses mesures que permetin major connectivitat a peu, bicicleta i transport públic que anirien acompanyades, entre d'altres, de l'eliminació de l'estació de mercaderies perilloses o del trasllat a aquesta zona de l'estació d'autobusos.

  • Reforma i ampliació de les andanes

  • Ampliació de túnels i accessos més amplis.

  • Millorar l'accés i les rutes segures a l'estació tant per vianants com per a bicicletes pels carrers Llevant i Esteve Terrades.

  • Aparcaments segurs per a bicicletes

  • Millor connectivitat amb bus interurbà

 • A banda del desdoblament de la R3, aconseguir dignificar, promocionar i millorar la connectivitat de l'estació de Granollers-Canovelles

  • Amb l'administració competent, aconseguir habilitar passos inferiors a l'estació per incrementar la seguretat per a vianants i bicicletes

  • Fer les reformes necessàries al carrer Joan Maragall per habilitar la parada de busos llançadora a la porta de l'estació. Si cal, amb una plataforma giratòria com l'existent a Elantxobe (Biscaia).

  • Avançar realment en la línia Ferroviària Orbital Sabadell-Granollers-Mataró per connectar millor Granollers amb altres municipis de la comarca i de les comarques veïnes sense passar per Barcelona.

  • Tendir a excepcions de pagament i pagaments simbòlics del bus urbà i, a ser possible, la gratuïtat del servei:

 • Reduir de les tarifes del transport públic i la seva gratuïtat per a joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica per garantir el dret a la mobilitat i al desplaçament.

 • Adoptar polítiques que permetin desfer-se del vehicle privat, com el programa T-Verda impulsat a l'AMB que permet desballestar el vehicle privat a canvi de viatges il·limitats durant 3 anys

 • Fomentar títols de transport especials (i fins i tot gratuït) per a les persones que no utilitzin el vehicle privat per dins de ciutat (controlat per exemple, amb l'ús dels aparcaments dissuasius, etc.)

 • Incrementar l'actual sistema de transport urbà als polígons industrials i centres de treball allunyats amb la seva promoció a a les treballadores i treballadors. Fomentar iniciatives entre les plantilles i les indústries d'un mateix punt de sistemes de transport col·lectiu.

 • Avançar en la implantació d'una xarxa octogonal d'autobusos que permeti els recorreguts més curts de les línies per així garantir una major freqüència i puntualitat

 • Integrar el transport interurbà al marge dels interessos de Sagalés: establir imatgeria, mapes, etc. per fomentar l'ús de línies com la de Montmeló/Montornès, la Garriga, Lliçà, Caldes, etc. tant per a desplaçaments tan dins com fora del municipi.

 • Fomentar la connexió en bus entre les estacions de Granollers-Canovelles i les Franqueses-Granollers Nord, a més de promocionar amb Rodalies una llançadora directa de transbord en bus entre la R2 i la R3. L'objectiu és fomentar majors desplaçaments en transport públic entre diferents punts del Vallès Oriental i Osona que actualment circumval·len Granollers amb cotxe.

 • Aconseguir amb la Generalitat una reforma integral de l'Estació d'Autobusos que permeti evitar tant el seu aïllament i envelliment com el cul-de-sac que representa, per exemple amb la construcció de rotondes a banda i banda a l'Avinguda del Parc/Sant Esteve/Josep Umbert per ubicar-hi andanes com a solució més senzilla o, si és possible, el seu trasllat cap a l'estació de Granollers Centre per millorar la connectivitat i fer un node de transport més important. El trasllat de l'estació també permetria ampliar el Parc Torras Villà.

 • Pressionar a l'administració per a l'eliminació de l'estació de mercaderies de Granollers-Centre i, si cal, mesures dràstiques per prohibir l'accés a camions pel camí de Santa Quitèria. També si cal, obrir un contenciós o establir multes per la proximitat per cada contenidor de mercaderies altament perilloses que s'ubiqui a menys de 200 metres dels habitatges de l'Avinguda Sant Esteve.

 • Definir i oferir el Servei de transport a demanda com a servei públic de transport amb tarifes del servei establertes en els paràmetres del servei de transport públic ordinari per a usuaris/àries amb diversitat funcional que necessiten d’aquest servei per al seu desplaçament i autonomia personal.

 • Estudiar la possibilitat d'una aplicació web municipal que faciliti usos col·lectius del transport compartit per als centres de treball de la comarca.

 • Desmuntar la fal·làcia el cotxe elèctric com a alternativa al de combustió. Aturar els projectes sobre aquest punt aïllats i totalment descontextualitzats que té engegats ara mateix l'ajuntament i repensar-los integrats en un planejament més global que prioritzi altres sistemes de transport que no siguin el cotxe. Eliminar les subvencions públiques i incentius a la renovació dels parcs de vehicles privats siguin de combustió i/o elèctrics. Cal aconseguir que la promoció dels vehicles elèctrics sigui contemplada només dins del concepte de mobilitat col·lectiva, no individual i dins d'un nou concepte de mobilitat de les persones.


Per a nosaltres la mobilitat és més que gestionar mitjans de transport, i va associat a qüestions per exemple d'urbanisme i territori i té derivades com la qualitat de l'aire o el comerç.


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori