Indústria

Les sortides laborals no passen per construir nous polígons: passen simplement per generar oportunitats per treballar. Establirem un pla de promoció industrial que prioritzi l'autoorganització de les persones sense feina i que l'activitat econòmica es quedi dins de la ciutat en comptes d'anar-se cada cop més lluny del nucli urbà

  • Posar fi a la requalificació de terrenys industrials com a immobiliaris ni per l’establiment de grans empreses del comerç i la distribució que a mig termini eliminen ocupació.

  • Impulsar i donar cobertura a les experiències de cogestió i autogestió que la classe treballadora proposi en el camí cap al col·lectivisme.

  • Eliminar la falsa idea que la creació i ampliació de polígons industrials i oficines és un sinònim directe de creixement econòmic.

    • Fer plans de promoció industrial basat en la reconversió de naus buides i/o abandonades abans de crear-ne de noves.

    • Elaborar un cens municipal de naus i oficines buides que permeti valorar l'aprovació o no de noves llicències urbanístiques.

    • Revisar les normatives urbanístiques per poder diversificar l'activitat econòmica dins del casc urbà en comptes d'apostar per dur-la a les afores de la ciutat, de manera que s'avanci en una ciutat més compacta i de model mediterrani.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori