Fiscalitat

Una fiscalitat justa és fonamental per avançar cap a una societat sense desigualtats socials. Fem unes taxes i ordenances que permetin tendir a una ciutat més igualitària i on ningú se senti exclòs

  • Actualitzar la valoració cadastral (la darrera és de fa 20 anys) que beneficiaria a diferents accions com és el cas de més ingressos a través del cobrament de l'IBI o una lluita més efectiva contra l'especulació.

  • Ús d'una targeta de renda disponible (voluntària) per fer la tarificació social en tots els àmbits (escoles bressol, beques menjador, transport públic gratuït, etc.)

  • Política de beques no aplicada a les edats sinó als nivells de renda

  • Fer una política de fiscalitat que gravi molt més les mitjanes i grans superfícies que al petit comerç a través de la taxa d’escombraries o aplicant l’IBI diferenciat.

  • Prioritzar la llicència d'activitats econòmiques industrials que tinguin en compte la quantitat de llocs de treball que es generen per davant dels beneficis en l'IAE per evitar la proliferació d'empreses de grans dimensions i gran consum territorial amb plantilles molt reduïdes per davant d'altres amb plantilles elevades que ocupen menys espai.

  • Municipalitzar el tanatori i la gestió del cementiri municipal. Aplicar la tarifació progressiva en la prestació del servei funerari.

  • Establir una tarifa social del cànon de l’aigua per a les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

  • Estructurar els trams de la factura de l’aigua per incentivar els consums baixos i penalitzar el malbaratament en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge.

  • Introduir elements de fiscalitat ambiental en les ordenances fiscals municipals: introduir bonificacions a l’IBI i l’ICIO per a la instal·lació d’energies renovables i d’equipaments que fomentin l’eficiència energètica

  • Implantar la taxa per generació en la gestió dels residus per tal que pagui més qui més residus produeix.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori