Energia

L'energia és un dret bàsic que no pot ser objecte del mercadeig. Defensem un model de sobirania energètica, que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable i autosuficient. Alhora establirem mesures que contribueixin al decreixement energètic per contribuir a la reducció de producció d'energia fora de la nostra ciutat, una de causes de l'escalfament i contaminació globals.

 • Promoure i impulsar la transició cap al decreixement energètic

 • Declarar l’energia com a bé col·lectiu, i com a tal, garantir l’accés als subministraments energètics a tota la ciutadania i prohibir el tall del subministrament dels col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica. Els sistemes de producció i distribució, així com la seva gestió, han de ser públics o bé gestionats per la ciutadania, o per cooperatives, per tal de garantir aquest accés universal a l’energia.

 • Avançar cap a la municipalització de la xarxa de transport i distribució de l’energia i de l'enllumenat públic i que deixi d'estar controlada per grans empreses i multinacionals.

 • Elaborar un Pla de Transició Energètica Municipal per avançar cap a l’autosuficiència energètica per mitjà de l’autoproducció d’energies renovables

 • Destinar una partida del pressupost municipal a l’impuls de la transició energètica i l’autosuficiència.

 • Assegurar l’accés públic a la informació i fomentar la participació vinculant de la ciutadania com a membre actiu de la gestió municipal i nacional de l’energia.

 • Crear una comercialitzadora municipal d’energia verda així com xarxes de distribució pública i de connexió entre usuàries per mitjà de les unitats d’energia local.

 • Fomentar la creació de cooperatives energètiques locals de generació i consum

 • Potenciar més la instal·lació de panells solars d’energia fotovoltaica situats sobretot a les teulades dels edificis públics i també a comunitats de veïns o naus industrials per l’obtenció d’electricitat, aigua calenta i calefacció.

 • Impulsar la instal·lació de sistemes d’autoproducció en habitatges i edificacions per mitjà de bonificacions fiscals i reducció de les taxes, simplificar-ne la tramitació i afavorir especialment les instal·lacions distribuïdes a petita escala

 • Abordar una reducció encara més significativa del consum energètic, no només a nivell municipal, creant una nova cultura de l’energia on s’estableixin els drets i deures individuals i col·lectius necessaris per assolir aquest repte.

 • Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tothom, per tal d’oferir les solucions i serveis més adequats a cada llar a preus popular o gratuïtament a les llars amb menys ingressos o a entitats sense ànim de lucre.

 • Conscienciar i promoure les bones pràctiques i l’impacte directe que tenen aquestes mesures en l’estalvi en l’economia familiar i municipal. Promoure també la divulgació, sensibilització i promoció global a la ciutadania d’aquest model de transició energètica renovable, per crear una nova cultura de consum energètic.

 • Promocionar l'autosuficiència energètica a les indústries, desenvolupant sistemes de subministrament, principalment solar i tèrmic, però també d'altres sistemes com ara la biomassa, l'ús de gas metà mitjançant la cogeneració, etc.

 • Potenciar la captació d'energia geotèrmica del subsòl

 • Introduir elements de fiscalitat ambiental en les ordenances fiscals municipals: introduir bonificacions a l’IBI i l’ICIO per a la instal·lació d’energies renovables i d’equipaments que fomentin l’eficiència energètica.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori