Educació

L'educació és un dels pilars fonamentals per construir una societat lliure i democràtica. Tanmateix no totes les persones tenen les mateixes oportunitats i és en aquest camp on es poden fer moltes accions per avançar cap a l'equitat educativa i revertir la segregació social que pateix el sistema escolar de la ciutat

 • Situar l’Oficina Municipal d’Escolarització en el centre de tot el procés de matriculació, desposseint els centres de fer i controlar aquest procés, amb l’objectiu de posar per davant de tot el principi d’equitat educativa, la qual ha d’estar per sobre de l’elecció de centre per part de les famílies (La Comissió de Garanties d’Admissió garantirà aquest procés i vetllarà per una distribució equilibrada d’alumnes amb NEE, així com de la matrícula viva)

 • Considerar el criteri de proximitat a l’hora d’adjudicar les places escolars a determinats centres, tot tenint com a criteri principal l’equitat educativa.

 • Revisar la detecció d’alumnes amb NEE, definir criteris comuns i assegurar que sigui real i respongui a les característiques socioeconòmiques de tota la població escolar del municipi.

 • Fomentar el Consell Escolar Municipal com a màxim òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat Per això caldrà dinamitzar-lo, convertir-lo en lloc de debat i trobada del món educatiu i dotar-lo d’un reglament que permeti el funcionament assembleari i tingui capacitat de presa de decisions.

 • Fomentar les AMPAs, promocionant la seva implicació en l’educació, perquè treballin conjuntament amb l’administració i els claustres de professors/es per millorar l’escola pública.

 • Fer campanya de matriculació a les escoles públiques per part de l’ajuntament, tot considerant la pública com a única garantia d’equitat educativa i oferint una única jornada de portes obertes per a tots els centres.

 • Treballar per abaixar les ràtios a tots els centres públics: 20 a Primària i 25 a Secundària.

 • Aturar les externalitzacions dels serveis educatius (menjadors, neteja, equipaments, manteniment...) i remunicipalitzar-los.

 • Municipalització total de les escoles bressol, a partir d’un procés participatiu que defineixi el model de gestió i que garanteixi places per a tots els infants de 0-3.

 • Establir la tarifació social a les escoles bressol i garantir l’accés a les famílies amb menys recursos.

 • Aturar el desplegament de l’FP dual i exigir l’ampliació de l’oferta d’FP

 • Garantir i ampliar l’Educació d’Adults, fer-la extensiva a tota la població que ho necessiti, promocionant campanyes, vetllant per una bona qualitat...

 • Oferir tot un ventall d’activitats perquè des de les escoles es pugui treballar la identitat local i la història de Granollers, per crear arrelament. Caldrà que es visibilitzin especialment les persones i entitats que lluiten contra les injustícies socials i promouen el bé comú i la solidaritat.

 • Fomentar l’educació artística amb una bona programació (art en general, música, arts escèniques...) a tots els nivells de la ciutat (famílies, adults, infants...), ofertant preus assequibles, promocionant cursos, descentralitzant els espectacles...

 • Treballar perquè s’abordi a les escoles el desenvolupament i salut sexual des d’una òptica feminista, que integri totes les opcions i identitats sexuals.

 • Vetllar perquè en les activitats extraescolars i en les activitats educatives dels Centres Socials, Esplais, etc., s’acompleixin els principis d’igualtat de gènere, evitant qualsevol discriminació: llenguatge, sexe, etc.

 • Crear mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere així com la creació de protocols específics contra LGBTI-fòbia als centres educatius.

 • Elaborar recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual i de gènere.

 • Crear material pedagògic per facilitar la introducció del treball contra la discriminació LGBTI-fòbica a les escoles, coordinant-se amb els centres educatius i oferint la formació adient.

 • Oferir als centres educatius professionals especialitzades en perspectiva de gènere...

 • Introduir la figura de l’expert en gènere i diversitat sexual dintre dels treballadors dels diferents departaments educatius de les ciutats, per tal d’ajudar a planificar polítiques en aquest camp, tant en educació formal com en educació en el lleure.

 • Eliminar tot tipus de taxes (cicles formatius...)


Per nosaltres l'educació és una qüestió transversal, per això també trobaràs accions a esports, qualitat de l'aire, serveis socials, mobilitat...


Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori