Cultura

La cultura no és un producte comercial, sinó una eina necessària per a l'apoderament social i millorar la nostra qualitat de vida


 • Avançar cap a un accés a la cultura més just i igualitari, tant en termes d’assistència com de participació activa

 • Convertir els centres cívics en centres culturals oberts i inserits en el teixit comunitari del seu entorn. Han de ser espais clau en el desenvolupament de la capacitat expressiva (artística, cultural i creativa) de la ciutadania.

 • Crear nous espais de centre cívic reformant la Masia de Tres Torres i en altres barris com la Font Verda o Can Mònic.

 • Crear un espai de biblioteca a la zona Nord de Granollers, deixant de banda altres projectes megalòmans.

 • En aquest mateix sentit, iniciar projectes de diversa naturalesa d'aprofitament de l'espai públic com espai de transformació cultural. L'espai públic ha de ser un espai d'art i de memòria col·lectiva, tant d'exhibició com de creació.

 • En relació a les desigualtats socials en l'accés i participació cultural:

  • Reformular les estratègies comunicatives orientant-les sota la lògica de no esperar que vinguin sinó sortir a buscar els segments de població amb més barreres al consum cultural

  • Dissenyar una estratègia digital de comunicació de la cultura posant èmfasi en els joves.

  • Aprofundir en el desenvolupament de projectes de cultura i art a l’espai públic tant al centre de la ciutat com als espais idonis de cada barri.

  • Convertir el carnet de biblioteques en carnets culturals, definint bonificacions especials mitjançant acords amb els equipaments d’arts en viu, i fer de les biblioteques un espai de comunicació de l’oferta cultural de la ciutat dotant-les de millors recursos.

  • Analitzar els descomptes oferts actualment en els principals equipaments d’arts en viu per tal de millorar el seu impacte en relació als segments més exclosos de la participació cultural.

  • Establir un programa de tarificació social per a l’accés a la cultura que sigui fàcil d’administrar i es doni a conèixer adequadament entre els segments de població que més benefici puguin treure’n.

 • Definir un paper estratègic per a la cultura.

  • Impulsar l’elaboració d’un Pla Estratègic de Cultura amb un fort component participatiu a tots els nivells. És fonamental aturar per un moment la dinàmica viciada del dia a dia i posar la mirada en el llarg termini. Cal també visió global de ciutat, definint l’aportació de la cultura en concepte de cohesió i apoderament social i les mesures necessàries per aconseguir-ho.

  • Rellançar el Consell de cultura iniciant un procés de redefinició dels seus objectius, procediments i membres, convertint-lo en un espai de coordinació dels agents culturals i de treball real, establint els mecanismes necessaris per atorgar capacitat d’influència en el desenvolupament de la vida cultural de la ciutat amb visió global i a llarg termini.

 • Situar els equipaments culturals com a punta de llança d’una cultura socialment emancipadora

 • Impulsar espais i mecanismes de gestió comunitària als equipaments socioculturals (centres cívics especialment), que impliquin la població del seu entorn d’actuació i el seu teixit associatiu.

 • Reformular en clau cultural els centres cívics:

  • Dotar-los d’un catàleg de formació i pràctica artística amateur amb contingut i professorat de qualitat, prou divers per ser atractiu a persones de diferents edats i interessos.

  • Oferir eines per l’acocianisme veïnal: espai, recursos comuncatius, infraestructures, assessorament administratiu,...

  • Fer dels centres cívics espais de creació artística iniciant projectes amb artistes locals i comarcals en que l’impacte a l’entorn sigui un objectiu principal.

 • Consolidar i ampliar els programes escolars vinculats als equipaments culturals, especialment en relació a Roca Umbert, al teatre i eas museus.

 • Estudiar la necessitat d’una nova biblioteca a la zona nord de la ciutat.

 • Correspondre al valor públic del teixit associatiu (ciutadà i professional) amb mesures apropiades.

 • Proporcionar un suport integral a les associacions:

  • Millorar el finançament augmentant el pressupost de la línia de subvencions i establint noves línies de suport per projectes amb caràcter plurianual.

  • Elaborar un sistema de suport a les entitats que sigui transparent (comissions de valoració, criteris clars,...), no només basat en els diners (espècies, assessorament, material, espais,...), donant importància al retorn social en la selecció i avaluació dels projectes.

 • Implementar un sistema d’ajudes coherent i complet per als creadors locals:

  • Afavorir el desenvolupament de projectes comunitaris basats en l’art i la cultura amb una línia específica d’ajudes

  • Superar l’ajuda basada en els diners i oferir espais (de creació, de producció i d’exhibició), infraestructura, recursos formatius i comunicatius i assessorament professional.

 • Fer dels espais culturals, espais lliures d’agressions masclistes i referents en clau de gènere.

 • Millorar les oportunitats de participació cultural de les dones:

  • Estudiar la possibilitat de polítiques que permetin conciliar millor la vida familiar i la participació cultural, com ara un servei de ludoteca/guarderia en els principals equipaments culturals amb l’objectiu de facilitar la participació cultural de la família o els seus membres.

  • Garantir la presència femenina en la contractació cultural en els diversos equipaments públics i privats: directores, creadores, artistes, etc.

  • Afavorir la creació artística que promogui expressions de feminisme, noves masculinitats, LGTBI+, etc.

  • Oferir activitats paral·leles per a les famílies (habitualment mares) que acompanyen a filles i fills a activitats extraescolars.

 • Elaborar un protocol i una campanya dirigida a la formació dels professionals en equipaments culturals públics o privats i en establiments privats d’oci nocturn que tingui com a punts principals els següents compromisos:

  • Un treball conjunt amb els professionals a qui va dirigit.

  • Enfortiment de la prevenció: “desmasculinització” i “descossificació” de les dones en la propaganda i comunicació que aquests establiments fan.

  • No tractar de forma diferent les persones que fan ús d’aquests espais en funció del seu sexe (preus especials per a les dones, entrades gratuïtes, etc)

  • Guia per actuar davant de comportaments i agressions sexistes.

  • Campanya comunicativa d’apoderament de les dones, com a col·lectiu més vulnerable i atacat en els espais d’oci nocturn.

  • Formació entorn les violències masclistes per a tots els treballadors i les treballadores dels establiments.

 • Aprofundir i fer extensives les propostes en clau de gènere a les festes populars i entitats culturals:

  • Estendre el protocol d’agressions masclistes a totes les entitats i responsabilitzar-les a elles i a cada una de les persones com a agents implicades.

  • Establir un protocol de transmissió d'informació entre les colles, l'ajuntament i la policia per poder conèixer les dades reals d'agressions a la festa durant la mateixa setmana i poder-hi actuar.

  • Oferir formació i assessorament en perspectiva de gènere a les entitats, tant en matèria de comunicació com de creació i producció de les activitats, així com per millorar la presència femenina en el lideratge i en la presa de decisions de les entitats culturals de Granollers.

 • Transformar Roca Umbert, d’agrupació d'equipaments a espai de béns, continguts i processos culturals.

 • Revisar la gestió feta fins al moment, actualitzar el projecte estratègic de Roca Umbert i dotar-lo d’una direcció cultural clara.

 • Enfortir l'acció comunitària dels projectes culturals impulsats des de Roca Umbert: Mostra Art Urbà, Programació NAUB1, Obert x Vacances

 • Potenciar la vessant educativa de Roca Umbert a partir dels projectes de creació dels residents creant sinergies amb altres espais (des d'escoles a instituts, fins a centres oberts i esplais, grups formals de Centres Cívics, etc..).

 • Dotar Roca Umbert de les eines i els recursos per impulsar una governança participada dels equipaments i els projectes (Espai d'Arts, NauB1, La Troca,...)

 • Apostar per consolidar els projectes culturals que s'acullen a Roca Umbert: MiniBeat, DFactory, Festival Panoràmic.

 • Potenciar espais relacionals dels equipaments culturals.

Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori