Agroecologia

Actuacions que ens permetran avançar cap a la sobirania alimentària i el consum ecològic i responsable i, alhora, preservar la salut, la qualitat de l'aire i l'entorn de la ciutat

 • Impulsar un instrument de major protecció de l'espai agrari de Palou (PEIN, Pla Especial de Protecció...)

 • Promoure un projecte de sobirania alimentària. Com a pols preferents Palou i una xarxa de comerç de proximitat i ecològic: reobertura de mercats municipals com el de Sant Miquel, universitat agroecològica (com a part de la xarxa agroecològica supramunicipal), escola de gestió de l'aigua no vinculada a lobbies, nous models d’intercanvi o la inclusió de l’activitat agrícola en el Wwoffing (oferta de menjar i allotjament a canvi de treball al camp). etc.

 • Declarar Palou espai lliure de transgènics.

 • Crear una Universitat agroecològica i una escola de gestió de l'aigua no vinculada a lobbies al barri de Palou.

 • Potenciar la pagesia de Palou i de la Serra de Ponent mitjançant diferents iniciatives (universitat agroecològica, projecte de sobirania alimentària i ecològica...)

 • Eliminar del planejament urbanístic el PDU del Circuit , el Polígon 135, l'autovia C35 i la nova variant de la C17.

 • Fer que Granollers es posicioni en contra del projecte de Quart Cinturó per la comarca, sigui l'opció de l'Estat per Marata i Llerona (B40) o sigui el pla B de la Generalitat a través de Palou, Parets i Gallecs (autovia C35).

 • Establir una xarxa de comerç de proximitat i ecològic: reobertura de mercats municipals com el de Sant Miquel, com a part de la xarxa agroecològica supramunicipal.

 • Impulsar iniciatives autogestionades de producció alimentària ecològica en horts urbans i periurbans, així com la distribució alternativa facilitant l’enllaç amb cooperatives de consumidores.

 • Impulsar el dret a l’alimentació com a dret inalienable:

  • Donar suport a iniciatives autogestionades de producció alimentària en horts urbans i de distribució alternativa que superi el caràcter estigmatitzador i justificador de la distribució alimentària moderna que promouen el Banc dels Aliments i els Recaptes.

  • Donar suport a iniciatives comunitàries contra el malbaratament alimentari.

  • Donar suport a aquelles iniciatives que superin una perspectiva merament caritativa, que fomentin la implicació en la seva gestió de les persones que se'n beneficien i que es concebin com a xarxes de suport mutu.

 • Evitar espècies d'arbrat de gran cost amb grans consum hídrics i apostar per un model verd urbà mediterrani que permeti implementar sistemes de regs eficients, evitar l'ús de pesticides, herbicides i altres elements tòxics.

 • Posar-se al costat del veïnat de Palou davant les molèsties del Circuit de Barcelona-Catalunya i de la discoteca ubicada al límit del barri a Montornès.

 • Aconseguir que la Generalitat i el RACC deroguin el Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya, i evitar així entre d'altres parts del BCN World del Motor:

  • Evitar la construcció d'un macrocomplex turístic amb parc temàtic i hotels previst a la serra de Ponent

  • Evitar la construcció d'un segon Circuit de velocitat previst als terrenys de Palou Sud/Can Cabanyes

  • Evitar la instal·lació del centre comercial “Mall del Circuit” a la zona de Torre Pardalera, així com la ubicació i promoció municipal del pseudomuseu anomenat Espai Motor a Can Ribas i també la utilització complementària per al centre comercial dels terrenys limítrofs del polígon Can Gordi-Cal Català

  • Evitar la instal·lació de circuits de motocross, trial, 4x4 i rally previstos a la Serra de Ponent i els boscos de La Costa

  • Evitar la construcció del macro-polígon 135 a la serra de Ponent, previsiblement d'ús comercial.

 • Aconseguir que Circuit de Catalunya a no faci ús dels terrenys que té a Can Ninou per a activitats perilloses i contaminants i de fort impacte com les proves de rallie/motos, festivals de música, etc. Perseguir i multar aquelles pràctiques incíviques i contaminants i degradadores del territori que es produeixen periòdicament derivades de la seva activitat.

 • Instar a la retirada de qualsevol tipus de subvenció i d’inversió pública al Circuit de Barcelona-Catalunya

 • Aconseguir que el Circuit de Barcelona-Catalunya deixi de ser una font de contaminació ambiental i acústica i font de problemes de mobilitat privada que genera.

 • Aconseguir que la Generalitat reconverteixi les instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya en un altre ús que no sigui el de circuit de velocitat ni de promoció de formes de mobilitat basades en el cotxe privat.

 • Replantejar el creixement del polígon Cal Gordi-Cal Català per evitar la promoció de grans superfícies comercials a l'ombra del BCN World del Motor.

 • Desestimar la ubicació d'un estadi de Futbol a Palou i revocar el projecte actual

 • Avançar en mesures de protecció majors per a la conca del riu Congost, la riera de Carbonell i el Torrent de Can Ninou.

 • Millorar el coneixement com a espais naturals propis de la serra de Ponent, la serra de la Bòbila/Llevant, la serra de la Terra Alta i la Torre Pinós perquè deixin de ser desconeguts i la ciutadania se'ls faci seus.Agroecologia

Aigua

Benestar animal

Comerç

Cultura

Educació

Energia

Equipaments i serveis

Esports

Fiscalitat

Habitatge digne

Indústria

Mobilitat

Oci i lleure

Qualitat de l'aire

Residus

Salut

Serveis Socials

Turisme

Urbanisme i territori